MODÜLLER

E-Fatura Modülü

speaker

E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-İrsaliye

Bu modül yapılan işlemler sonucunda oluşan fatura ve irsaliyelerin GİB(Gelir İdaresi Başkanlığı)' na anlaşmalı Entegratör Firma Yardımı ile göndermek için gerekli işlemlerin yapılabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Modül ilk kurulum ve eğitimi anında 2400 TL +KDV fiyat ile fiyatlandırılır ve sonraki yıllar için herhangi bir ek ücret talep edilmez. Yalnız Fatura kontör fiyatı bu ücretin içinde değildir. Ayrıca Entegratör firmadan satın alınmak zorundadır. Modül İçeriği şu Şekildedir.; - E-Fatura Sabitleri - E-Fatura Seri Tanımları - Stok Birimi Eşleştirme - E-Arşiv Fatura ve E-Fatura Gönder - E-İrsaliye Gönder - E-Arşiv Fatura ve E-Fatura İptal - E-Fatura Durum Sorgulama - Kayıtlı Mükellef Listesi Sorgulama - Cari Kart Mükellef Eşleştirme - Kalan Kontör Sorgula - Entegratör Portal Girişi

Turcasoft Yazılım

Yol Tarifi Al
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙