MODÜLLER

Temel Paket

speaker

Temel Paket İçeriği

Klinik Asistan Tümü ile Web tabanlı olarak tasarlanmış ve bir kliniğin ihtiyaç duyduğu tüm işlemlerin tek çatı altında toparlanıp başka bir uygulamaya ihtiyaç duymadan çalışabilmesi amacı ile hazırlanmıştır. Bu Paket Üç Ana Bölümden Oluşmaktadır. a. Ticari Ön Muhasebe Sistemi b. Standart Klinik Asistan Modülü c. Diş Klinikleri İçin Özel Tasarlanmış Diş Klinik Modülü Klinik Asistan Sistemi Ortak Klinik Kullanım Sisteminin yanısıra klinik hasta işlemlerinin girildiği ve diş klinikleri için özel hazırlanmış grafik ekran destekli diş klinik sistemi aynı program içerisinde yer almaktadır. Bu özellik aynı çatı altında birkaç farklı uzmanlık barındıran kliniklerin aynı programda çalışabilir durumda olmasını sağlamaktadır. Örnek (Aynı Klinikte hem dermatolog hem de Diş Kliniği mevcut olsun her iki tabip grubu kendine özel tasarlanmış hasta giriş ekranından giriş yapabilmektedirler.) a. Ticari Ön Muhasebe Sistemi ( Cari Hesap, Stok, Fatura, İrsaliye, Banka, Kasa, Gider İşlemleri, Finansman, Personel İşlemleri, Raporlar ve Tanımlamalar gibi baslıklardan oluşmakta tam ve eksiksiz bir ön muhasebe sistemini bünyesinde barındırmaktadır. ) b. Standart Klinik Asistan Modülü (Bu modül Tüm Klinik türlerinin kullanabileceği genel olarak tasarlanmış standart hasta bilgilerinden oluşmaktadır. Özellikli bir grafik kullanılmamış olup tüm klinik türlerinin kullanımına açılmıştır.) c. Diş Klinikleri İçin Özel Tasarlanmış Diş Klinik Modülü (Bu modül Diş Tabipleri için özel diş grafikleri üzerinde işlem yapılabilmesi amacı ile tasarlanmıştır. işlemler diş grafiği üzerinden işaretlemek sureti ile yapılabilmektedir.) Diğer klinik Özelliklerine göre ilerleyen zamanlarda özel grafik ekranlar da hazırlanmak sureti ile kliniklerin hizmetine sunulacaktır.

Turcasoft Yazılım

Yol Tarifi Al
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙